Biuro Samochodowych Ekspertyz Kryminalistycznych
Biuro Samochodowych Ekspertyz Kryminalistycznych powstało w 1997 roku. Jego założycielem jest Mariusz Niwa ówczesny pracownik laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wiele lat rozwoju zaowocowało kompletem uprawnień oraz olbrzymim doświadczeniem zawodowym. W 1993 roku uzyskał on uprawnienia Eksperta Kryminalistyki w zakresie badań wypadków drogowych. Rok później został wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Późniejsze wpisy na listy: Biegłych Sądowych Izby Skarbowej we Wrocławiu, Rzeczoznawców POLEKSMOT oraz Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury pozwoliły znacznie poszerzyć zakres wykonywanych usług.

Biuro zajmuje się: weryfikacją wycen Towarzystw Ubezpieczeń; wycenami wartości pojazdów na potrzeby osób prywatnych, Urzędów Celnych, Urzędów Skarbowych. Opiniowaniem wypadków komunikacyjnych na potrzeby Sądów oraz na prywatne zlecenia. Opiniami technicznymi: opinie stanów technicznych pojazdów, kosztorysy napraw, badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów i wiele innych.

 

 

Zakres działalności
  • Rekonstrukcje przebiegu wypadków drogowych
  • Badania autentyczności oznaczeń pojazdów
  • Badanie stanó technicznych pojazdów
  • Wycena wartości pojazdów systemem INFO-EXPERT
  • Badanie uszkodzonych w wypadku elementów pojazdu
  • Wycena kosztów napraw systemem AUDATEX
 
 

Masz pytania? Skontaktuj się.